Vuxenansvar – inte föräldraansvar

Nu ska du få läsa ett svar till Daniel Yalins debattartikel. Den är skriven av en kvinna som heter Natali Ben-Kalifa och rubriken är Vuxenansvar – inte föräldraansvar.

Vad tror du att den handlar om? Prata med en klasskamrat.

Lyssna

Lyssna på min inläsning av debattartikeln här (det är inte jag som har skrivit texten men det är jag som läser).

Diskutera

Diskutera i små grupper med varandra om de här frågorna.

 • Hur är en bra lärare, enligt dig?
 • Hur är en bra lärare, enligt Natali Ben-Kalifa?
 • Finns det någon skillnad mellan en bra lärare för barn och en bra lärare för vuxna?
 • Berätta om en lärare från din skoltid.
 • Vilka fördelar finns det med en sträng lärare? Nackdelar?
 • Vilka fördelar finns det med en snäll lärare? Nackdelar?

Läs

Läs debattartikeln Vuxenansvar – inte föräldraansvar.

Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen

Börja med att träna på de här orden som finns på Quizlets hemsida. Träna på orden på olika sätt så att du verkligen kan dem!

Fundera och gissa

Du ska läsa en debattartikel som har den här rubriken: Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen.

Vad tror du att den handlar om? Prata med en klasskamrat.

Läs

Läs debattartikeln Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Svara sedan på de här frågorna.

 1. Vem skrev den här texten? Och varför?
 2. Vad tycker han att problemet är?
 3. Vad är hans lösning på problemet?
 4. Hur beskriver han elevernas beteende i skolan?
 5. Hur är en bra förälder, enligt honom?
 6. Vilka av de här meningarna tror du att han håller med om?
  1. Det är inga problem att åka på semester mitt i terminen.
  2. Det är jätteviktigt att man läser högt för sina barn hemma.
  3. I min familj brukar vi inte prata så mycket om skolan hemma. Vi fokuserar barnens intressen i stället.
  4. Vem ska hjälpa mina barn med läxorna om inte jag gör det?
  5. Skolan får faktiskt också ta ansvar och uppfostra barnen.
  6. Om det inte gick bra för mitt barn i skolan skulle jag byta till en annan skola.

Vad är BRIS?

Bris är en barnrättsorganisation. Vi kämpar varje dag för ett bättre samhälle för barn och för en bättre barndom. Vi vill stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Läs den här nyheten som handlar om BRIS. Svara sedan på de här frågorna.

 1. Vad jobbar BRIS med?
 2. Vad gör en kurator?
 3. Vad brukar Ida Jansson berätta för barnen som ringer?
 4. Hur beskriver hon socialtjänsten?

Du får gärna läsa mer om BRIS på deras hemsida.

Idolkort från BRIS

Varje år gör BRIS Idolkort. Då pratar de med olika kända personer om deras uppväxt och skoltid. Många av Sveriges största kändisar hade det jobbigt i skolan och vill gärna hjälpa barn och ungdomar i dag.

Välj någon av de här personerna och läs deras idolkort. Sedan ska du söka på internet och ta reda på vad hen är känd för.

 1. Linnéa Claesson
 2. Nour El Refai
 3. Zara Larsson
 4. Alhaji Jeng
 5. Sarah Dawn Finer

Till sist ska du berätta för dina klasskamrater om din kändis.

Några filmer

Barnkonventionen

Barnkonventionen är en grupp regler som nästan alla länder har accepterat. De är till för att barn ska få så bra möjligheter som det går i livet. Läs mer om barnkonventionen och de regler som finns.

Läs gärna förklaringar om bland annat familj, identitet, information på Barnombudsmannens hemsida.

Din rätt i skolan

Skolinspektionen har en hemsida med information till elever i svenska skolor. Där kan man läsa om vad elever i svenska skolor har för rättigheter. Läs sidan om att man har rätt att känna sig trygg. Läs gärna mer!

Tänk tillbaka på din skoltid. Svara på de här frågorna. Diskutera med en kompis.

 • Fanns det mycket mobbning? Hur kunde det se ut?
 • Hur hjälpte skolan elever som behövde extra hjälp?
 • Vilka förbättringar skulle skolan behöva göra för att följa barnkonventionen?

Barnombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Barnombudsmannen. Där jobbar man med barns rättigheter. Man undersöker hur barnkonventionen fungerar i landet och man informerar barn, vuxna, andra myndigheter och organisationer om barnkonventionen. Man kommer dessutom med förslag på hur lagar kan förbättras för att Sverige ska följa barnkonventionen på ett bättre sätt. Läs mer på deras hemsida.

 1. På Barnombudsmannens hemsida kan man läsa om vanliga frågor och svar. Gå in på hemsidan och läs om olika frågor. Välj sedan några saker som du tycker är intressanta och berätta för dina klasskamrater.

 2. Gå även in och läs om åldersgränser på Barnombudets hemsida.

 3. Lyssna på den här nyheten med rubriken Mer rättigheter till barn på hem. Träna gärna på de här orden innan du lyssnar.

 • tvingas
 • ungdomshem
 • dömd
 • ett brott
 • psykisk sjukdom
 • inlåst
 • i följd
 • tillåter
 • förbjudet

Svara på de här frågorna.

 1. Vilka typer av hem handlar nyheten om?
 2. Vad vill regeringen ändra?
 3. Varför är Barnombudsmannen negativa till regeringens förslag?

Du får gärna lyssna på fler nyheter från samma dag.

Berätta om en nyhet

Steg 1

Läs den här nyheten, “Nytt samarbete kan ge många jobb“. Du kan också lyssna på den här.

Du ska också välja ut några viktiga ord från texten och hitta deras sammanhang. Du kan använda det här pappret om sammanhang.

Titta också på den här presentationen med några exempel på sammanhang.

Steg 2

Du ska berätta om nyheten för dina klasskamrater.

Först ska du förklara de viktiga orden och sedan ska du sammanfatta nyheten och berätta med dina egna ord.

Steg 3

Skriv en diskussionsfråga som handlar om samma ämne som din nyhet. När alla är klara ska ni prata om de frågorna tillsammans.

Steg 4

Gå till sfi.allevux.se och kommentera “Vilka nyheter har du läst i dag?“. I inlägget ska du skriva en eller två meningar som beskriver nyheten. Sedan ska du berätta vad du tycker om din diskussionsfråga.