Berätta om en nyhet

Steg 1

Läs den här nyheten, “Nytt samarbete kan ge många jobb“. Du kan också lyssna på den här.

Du ska också välja ut några viktiga ord från texten och hitta deras sammanhang. Du kan använda det här pappret om sammanhang.

Titta också på den här presentationen med några exempel på sammanhang.

Steg 2

Du ska berätta om nyheten för dina klasskamrater.

Först ska du förklara de viktiga orden och sedan ska du sammanfatta nyheten och berätta med dina egna ord.

Steg 3

Skriv en diskussionsfråga som handlar om samma ämne som din nyhet. När alla är klara ska ni prata om de frågorna tillsammans.

Steg 4

Gå till sfi.allevux.se och kommentera “Vilka nyheter har du läst i dag?“. I inlägget ska du skriva en eller två meningar som beskriver nyheten. Sedan ska du berätta vad du tycker om din diskussionsfråga.

Bob Dylan får Nobelpriset i litteratur

img_1077Bob Dylan har vunnit Nobelpriset och på Sesam.nu har de skrivit en artikel om honom och hans pris. Läs igenom nyheten så att du förstår den. Jag rekommenderar att du börjar att läsa den en gång, snabbt. Sedan läser du en gång till, och översätter ord.

Ett tips är att titta på ordlistan längst ner.

Svara själv på de här frågorna. Efter en stund kommer vi prata om dem i klassen.

  1. Varför fick Bob Dylan Nobelpriset i litteratur?
  2. Vad säger Sara Danius om att Bob Dylan fick priset?
  3. Varför har han inte svarat, tror du?