Berätta om en nyhet

Steg 1

Läs den här nyheten, “Nytt samarbete kan ge många jobb“. Du kan också lyssna på den här.

Du ska också välja ut några viktiga ord från texten och hitta deras sammanhang. Du kan använda det här pappret om sammanhang.

Titta också på den här presentationen med några exempel på sammanhang.

Steg 2

Du ska berätta om nyheten för dina klasskamrater.

Först ska du förklara de viktiga orden och sedan ska du sammanfatta nyheten och berätta med dina egna ord.

Steg 3

Skriv en diskussionsfråga som handlar om samma ämne som din nyhet. När alla är klara ska ni prata om de frågorna tillsammans.

Steg 4

Gå till sfi.allevux.se och kommentera “Vilka nyheter har du läst i dag?“. I inlägget ska du skriva en eller två meningar som beskriver nyheten. Sedan ska du berätta vad du tycker om din diskussionsfråga.

Lyssna på intervjun med Rafiq Albaida

Arbeta med att lyssna på det här radioprogrammet. Börja med att läsa ordlistan så att du förstår orden. Läs sedan frågorna. Lyssna till sist på programmet.

Här finns ordlistan och frågorna. Du hittar rätt svar på den här länken.

Klicka här om ljudet inte fungerar.

Lycka till!