2015-06-10: Datorlektion och självstudier

Hej alla elever!

Idag ska vi göra muntliga prov och ni kommer få studera själva i datorsalen. Jag vill att ni arbetar med de här sakerna.

  • Skriv i dagboken; vad ska du göra till helgen?
  • Läs berättelser om “Alex” på den här länken.
  • Arbeta på Gleerups Portal. Logga in med användare: allevuxsfi och lösenord: sfihallsberg

Lycka till!

Kommentera