Tema: Relationer och familjeliv – Del 1

Steg 1

Lyssna på den här ljudfilen. Lyssna efter ord som du inte förstår och fråga dina klasskamrater vad de betyder.

Steg 2

Viktigt i en kärleksrelation

Läs texten och plocka ut alla nya och intressanta ord. Gå till Quizlet.com och registrera ett konto. Skapa en ny ordlista och skriv upp alla nya ord. Översätt dem till ditt modersmål eller välj en bild.

Steg 3

 

Skriv en text och berätta vad du tycker är viktigt i en relation. Skriv flera saker och kom ihåg att inleda och avsluta texten på ett bra sätt. Titta på den här filmen för att få lite tips.

Steg 4

IMG_1152
Läs den här tankekartan. Diskutera tillsammans med dina klasskamrater och svara på frågan. Kom ihåg att ställa frågor och verkligen prata med varandra. Det är inte viktigt att prata om många olika saker. Det är viktigt att prata på djupet om en sak.

Kultur och tradition

utf-8bvmlsa2egzwdlbnnryxblci5wbmcAlla länder har sin egen kultur och sina egna traditioner. Många länder har olika folkgrupper och varje folkgrupp kan ha sin egen kultur.

Lyssna på den här texten om några personer som berättar vad de tänker om svenskar och Sverige.

Beskriv svenskar

Arbeta i par och svara på de här frågorna. Börja med att prata och sedan kan ni skriva en text. Hur tycker du att svenskar är? Hur skulle du beskriva dem?

När ni är klara ska ni fundera på vilka egenskaper som är speciella för folk från ditt land. Hur är de jämfört med andra?

Vad är normalt i ditt land men inte i Sverige?

Arbeta i par och prata om vad som är normalt i ditt land men inte i Sverige. Ni ska sedan berätta för en annan grupp vad ni har pratat om.

Bob Dylan får Nobelpriset i litteratur

img_1077Bob Dylan har vunnit Nobelpriset och på Sesam.nu har de skrivit en artikel om honom och hans pris. Läs igenom nyheten så att du förstår den. Jag rekommenderar att du börjar att läsa den en gång, snabbt. Sedan läser du en gång till, och översätter ord.

Ett tips är att titta på ordlistan längst ner.

Svara själv på de här frågorna. Efter en stund kommer vi prata om dem i klassen.

  1. Varför fick Bob Dylan Nobelpriset i litteratur?
  2. Vad säger Sara Danius om att Bob Dylan fick priset?
  3. Varför har han inte svarat, tror du?