Barnkonventionen

Barnkonventionen är en grupp regler som nästan alla länder har accepterat. De är till för att barn ska få så bra möjligheter som det går i livet. Läs mer om barnkonventionen och de regler som finns.

Läs gärna förklaringar om bland annat familj, identitet, information på Barnombudsmannens hemsida.

Din rätt i skolan

Skolinspektionen har en hemsida med information till elever i svenska skolor. Där kan man läsa om vad elever i svenska skolor har för rättigheter. Läs sidan om att man har rätt att känna sig trygg. Läs gärna mer!

Tänk tillbaka på din skoltid. Svara på de här frågorna. Diskutera med en kompis.

 • Fanns det mycket mobbning? Hur kunde det se ut?
 • Hur hjälpte skolan elever som behövde extra hjälp?
 • Vilka förbättringar skulle skolan behöva göra för att följa barnkonventionen?

Barnombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Barnombudsmannen. Där jobbar man med barns rättigheter. Man undersöker hur barnkonventionen fungerar i landet och man informerar barn, vuxna, andra myndigheter och organisationer om barnkonventionen. Man kommer dessutom med förslag på hur lagar kan förbättras för att Sverige ska följa barnkonventionen på ett bättre sätt. Läs mer på deras hemsida.

 1. På Barnombudsmannens hemsida kan man läsa om vanliga frågor och svar. Gå in på hemsidan och läs om olika frågor. Välj sedan några saker som du tycker är intressanta och berätta för dina klasskamrater.

 2. Gå även in och läs om åldersgränser på Barnombudets hemsida.

 3. Lyssna på den här nyheten med rubriken Mer rättigheter till barn på hem. Träna gärna på de här orden innan du lyssnar.

 • tvingas
 • ungdomshem
 • dömd
 • ett brott
 • psykisk sjukdom
 • inlåst
 • i följd
 • tillåter
 • förbjudet

Svara på de här frågorna.

 1. Vilka typer av hem handlar nyheten om?
 2. Vad vill regeringen ändra?
 3. Varför är Barnombudsmannen negativa till regeringens förslag?

Du får gärna lyssna på fler nyheter från samma dag.

Kommentera