Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen

Börja med att träna på de här orden som finns på Quizlets hemsida. Träna på orden på olika sätt så att du verkligen kan dem!

Fundera och gissa

Du ska läsa en debattartikel som har den här rubriken: Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen.

Vad tror du att den handlar om? Prata med en klasskamrat.

Läs

Läs debattartikeln Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Svara sedan på de här frågorna.

 1. Vem skrev den här texten? Och varför?
 2. Vad tycker han att problemet är?
 3. Vad är hans lösning på problemet?
 4. Hur beskriver han elevernas beteende i skolan?
 5. Hur är en bra förälder, enligt honom?
 6. Vilka av de här meningarna tror du att han håller med om?
  1. Det är inga problem att åka på semester mitt i terminen.
  2. Det är jätteviktigt att man läser högt för sina barn hemma.
  3. I min familj brukar vi inte prata så mycket om skolan hemma. Vi fokuserar barnens intressen i stället.
  4. Vem ska hjälpa mina barn med läxorna om inte jag gör det?
  5. Skolan får faktiskt också ta ansvar och uppfostra barnen.
  6. Om det inte gick bra för mitt barn i skolan skulle jag byta till en annan skola.

Kommentera