Grammatik

Nu ska vi prata grammatik

Vi kommer att prata om grammatik. Titta på filmer för att lära dig om grammatiken.

Ordklasser

Alla ord är i en klass. Klassen har ett namn och det finns nio ordklasser. Vi kommer att lära oss sex ordklasser i kurs B.

 1. Substantiv
  1. Singular och plural (en båt och två båtar, ett hus och två hus)
  2. Obestämd och bestämd (en båt, båten, båtar, båtarna)
  3. Substantivgrupper
 2. Verb
  1. Verbgrupper ( t.ex grupp 1 = prata, dansa, fiska, spela … )
  2. Verbformer (infinitiv, imperativ, presens … )
  3. Tempus (presens, preteritum, perfekt, futurum … )
  4. Hjälpverb (måste, ska, vill, kan … )
 3. Adjektiv
  1. En, ett och flera (fin, fint, fina)
  2. Komparation (glad, gladare, gladast)
 4. Pronomen
  1. Personliga (jag, du, han, hon … )
  2. Possessiva (min, mitt, mina, hans, hennes … )
  3. Frågeord (vad, vem, var, när, hur … )
 5. Prepositioner (på, i, under, över … )
 6. Räkneord (första, andra, tredje … )

Ordföljd

Ordföljden är väldigt viktigt i svenskan. Vi använder ordföljd för att göra frågor eller påståenden.

Satsdelar och ordklasser är INTE samma sak. De ska inte vara tillsammans.

 1. Satsdelar
  1. adverbial
 2. Frågor
  1. ja/nej frågor
 3. Huvudsats
  1. Rak ordföljd
  2. Omvänd ordföljd
 4. Bisats

One thought on “Grammatik

Kommentera