En, ett och flera

Nästan alla adjektiv har tre olika former. Många adjektiv är enkla och regelbundna. De följer den här regeln.

En-ord Ett-ord Flera
fin fint fina
gul gult gula
stor stort stora
elak elakt elaka

Vissa adjektiv är “lite” oregelbundna. De har nästan samma regler. Ser du skillnaden?

En-ord Ett-ord Flera
glad glatt glada
trött trött trötta
röd rött röda
god gott goda

Vissa adjektiv är oregelbundna. De är helt annorlunda.

En-ord Ett-ord Flera
vacker vackert vackra
gammal gammalt gamla
liten litet små
ledsen ledset ledsna

Titta mer

Kommentera