Prepositioner

Ballongen är-2

  1. Vad är en preposition?
  2. Träna mer på prepositioner
  3. Titta mer
  4. Läs mer

Vad är en preposition?

Prepositioner är små ord som du inte kan böja. De kommer ofta före substantiv eller efter verb. Prepositioner är svåra att använda perfekt men de är mycket viktiga.

Läs om många bra exempel med bilder.

Träna på prepositioner

Du kan träna på prepositioner här. Kom ihåg att översätta hela meningen. Du måste förstå orden!

Titta mer

De här filmerna är lite svårare. Om du förstår dem, är det jättebra!

Läs mer

Kommentera