Pronomen

WordItOut-word-cloud-754341

 Vad är ett pronomen?

Ett pronomen är ett ord som du skriver istället för ett namn eller ett substantiv.

Erik går i skolan. Erik vill bli lärare. Erik studerar mycket.
Erik går i skolan. Han vill bli lärare. Han studerar mycket.

Subjekt Objekt Possessiva pronomen
jag mig min mitt mina
du dig din ditt dina
han honom hans
hon henne hennes
vi oss våran vårt våra
ni er eran ert era
de dem deras

Det finns många pronomen men vi lär oss inte alla i kurs B. Fortsätt att läsa om grammatiken.

  1. Personliga pronomen (jag, du, han, hon … )
  2. Possessiva pronomen (min, mitt, mina, hans, hennes … )

Frågeord

Det finns också frågeord. De är också pronomen men de är lite annorlunda. Läs mer om frågeord.

  1. Frågeord (vad, vem, var, när, hur … )

Gör övningar

Träna på din grammatik och arbeta med övningarna. Översätt ord som du inte förstår!

Kommentera