Frågeord

Vad är frågeord?

Frågeord är ett pronomen som gör en fråga. Vi kan börja en mening med ett frågeord. Det finns inte många frågeord. Använd lexikon för att förstå orden!

Frågeord Exempel
Vad? Vad heter du?
Vem? Vem är den nya eleven?
Var? Var bor du?
Vart? Vart ska du åka?
Varifrån? Varifrån kommer du?
Hur? Hur är vädret idag?
När? När börjar du arbeta?
Vilken?  Vilken bil är din bil?
Vilket?  Vilket hus bor du i?
Vilka? Vilka böcker är på svenska? Vilka är dina syskon?
Varför?  Varför åker du bil till skolan?

Kommentera