Hjälpverb

Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
- vara tvungen måste var tvungen att  varit tvungen att
- - ska skulle
- - vill ville velat
- kunna kan kunde  kunnat
- - brukar brukade brukat

Vad är ett hjälpverb?

Ett hjälpverb är ett verb men det är också ett annorlunda verb. Titta i tabellen. Hjälpverben finns inte i alla former.

  • måste – En sfi-lärare måste vara duktig på svenska.
  • ska – Vi ska inte studera hela dagen.
  • vill – Min sambo och jag vill bo i ett hus.
  • kan – Jag kan tala svenska och engelska men inte arabiska.
  • brukar – Mina elever brukar studera väldigt bra.

Verbet, som kommer efteråt,  är alltid i infinitiv.

Titta på de här filmerna om hjälpverb. Det finns fyra delar.

One thought on “Hjälpverb

Kommentera