Kultur och tradition

utf-8bvmlsa2egzwdlbnnryxblci5wbmcAlla länder har sin egen kultur och sina egna traditioner. Många länder har olika folkgrupper och varje folkgrupp kan ha sin egen kultur.

Lyssna på den här texten om några personer som berättar vad de tänker om svenskar och Sverige.

Beskriv svenskar

Arbeta i par och svara på de här frågorna. Börja med att prata och sedan kan ni skriva en text. Hur tycker du att svenskar är? Hur skulle du beskriva dem?

När ni är klara ska ni fundera på vilka egenskaper som är speciella för folk från ditt land. Hur är de jämfört med andra?

Vad är normalt i ditt land men inte i Sverige?

Arbeta i par och prata om vad som är normalt i ditt land men inte i Sverige. Ni ska sedan berätta för en annan grupp vad ni har pratat om.

Kommentera