Barn och föräldraskap

I det här temat ska vi arbeta med barns rättigheter och hur det är att vara förälder till ett, eller flera barn. Vad är viktigt för barn och deras hälsa? Hur ska man göra som förälder? Vad måste man tänka på?

Barn

  1. Barnkonventionen – de regler och rättigheter som barn har i samhället.
  2. DISKUSSION: Vad är viktigt för att barn ska må bra i familjen?
  3. Vad är BRIS?
  4. SKRIVA: Kontakta rektorn om mobbning

Föräldraliv

  1. Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen
  2. DISKUSSION: Hur kan föräldrar hjälpa barnen i skolan?
  3. Vuxenansvar – inte föräldraansvar
  4. SKRIVA: Borde skolan uppfostra barnen?