Kursplan för kurs C

Skolverket är en myndighet i Sverige. De bestämmer över alla skolor och alla lärare. De har skrivit en bok som kallas för en kursplan.

Alla sfi-lärare tittar på kursplanen. Kursplanen berättar vad eleverna ska lära sig. Den berättar för oss när eleverna kan gå vidare till nästa kurs.

Kursplan för SFI 2012
Läs det finns fem delar som heter kunskapskrav. kursplanen på ditt modersmål.

Det finns fem delar i kursplanen som heter kunskapskrav.

Du måste bli godkänd på alla fem delarna för att bli godkänd i kursen.

  1. Lyssna (hörförståelse)
  2. Läsa (läsförståelse)
  3. Prata ensam (muntlig produktion)
  4. Prata i grupp (muntlig interaktion)
  5. Skriva (skriftlig färdighet)

Läs om kursplanen. Det är viktigt att förstå vad du måste klara.

Nationella provet

Nationella provet är ett stort prov som finns på alla skolor. Det finns nationella prov i kurs B, kurs C och kurs D. Du kan inte klara en kurs om du inte har gjort nationella provet.

Det nationella provet är en del i ditt betyg. Din lärare måste titta på många delar när du är klar med kursen. Din lärare får inte bara titta på provet.

Kommentera