Läsa

DeathtoStock_Medium4

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna sammanfatta vanliga berättande texter från t.ex böcker eller internet.

Exempel på texter

Du ska kunna sammanfatta enkla nyheter från en tidning eller från internet.

Exempel på nyheter

Du ska kunna hämta information från faktatexter och resonera om informationen.

Exempel på faktatexter

Du ska kunna följa instruktioner på tavlan eller på internet.

Exempel på instruktioner

Kommentera