Onsdag 25 november 2015

Onsdagen den 25 november arbetade vi med det här:

 • På morgonen tränade vi lite på ordlistan för kapitel 9. Gå in på Quizlet och träna.
 • Därefter gick vi igenom vad vi lärare lyssnar efter när vi gör muntliga prov.
  • Eleven ska berätta om ämnet och berätta tillräckligt mycket för att bli godkänd.
  • Eleven måste måste hålla sig till ämnet. Han eller hon får inte börja prata om något annat.
  • Man förstår eleven bra och eleven pratar med flyt, d.v.s. att eleven inte stannar hela tiden.
  • Eleven använder strategier, t.ex frågar när han eller hon inte förstår eller använder kroppen för att kommunicera.
  • Eleven har en bra struktur. Han eller hon börjar prata om någonting, fortsätter att prata och sedan avslutar han eller hon ämnet. Eleven ska inte “hoppa” fram och tillbaka i samtalet.
  • Eleven kan använda ord som passar bra och som är lite mer avancerade.
  • Eleven är duktig på “enkel” grammatik och kan använda lite svårare grammatik.
  • Man förstår elevens uttal.
 • Vi läste och pratade om de tre första frågorna på s.84 i Språkvägen C.
  • Är det viktigt att man har samma bakgrund som sin partner, tycker du? Varför? Varför inte?
  • Är det vanligt att par bor tillsammans utan att vara gifta i ditt hemland? Vad tycker du om det?
  • Är det vanligt att man skaffar barn innan man gifter sig i ditt hemland? Vad tycker du om det?

Kommentera