Satsadverbial – placering

Det finns många olika satsadverbial i svenskan. Här är några exempel.

  • inte
  • ofta
  • aldrig
  • förhoppningsvis
  • gärna
  • alltid

Det finns regler som bestämmer var du skriver ett satsadverbial. Titta här.

Kommentera