Skriv en kärleksberättelse

  

  • Börja med att berätta vilka personerna är och lite om deras bakgrund.
  • Berätta om deras historia tillsammans. Hur träffade de varandra?
  • Berätta om vad som händer nu, idag. Varför sitter de tillsammans?

Kommentera