Skriva berättande texter


På sfi tränar vi mycket på att berätta om saker. För att bli godkänd i kurs C måste du kunna skriva en berättande text. Det kan handla om många saker, till exempel platser, människor, högtider eller speciella dagar i ditt liv.

Läs den här presentationen för att få tips på vad du kan göra för att skriva en bra och berättande text.

Du kan också läsa ett exempel på en uppgift och ett svar.

Lycka till och skriv till mig om ni har några frågor!

Kommentera