Berättande texter

En berättande text kan handla om var du bor, din favoritplats eller en viktig person i ditt liv.