Språkvägen C

I min kurs i Laxå arbetar vi med Språkvägen C. Här finns material till kapitlen i boken.

Kapitel 8 – Zlatan

Kapitel 9 – En kärlekssaga