Tema: Relationer och familjeliv – Del 1

Steg 1

Lyssna på den här ljudfilen. Lyssna efter ord som du inte förstår och fråga dina klasskamrater vad de betyder.

Steg 2

Viktigt i en kärleksrelation

Läs texten och plocka ut alla nya och intressanta ord. Gå till Quizlet.com och registrera ett konto. Skapa en ny ordlista och skriv upp alla nya ord. Översätt dem till ditt modersmål eller välj en bild.

Steg 3

 

Skriv en text och berätta vad du tycker är viktigt i en relation. Skriv flera saker och kom ihåg att inleda och avsluta texten på ett bra sätt. Titta på den här filmen för att få lite tips.

Steg 4

IMG_1152
Läs den här tankekartan. Diskutera tillsammans med dina klasskamrater och svara på frågan. Kom ihåg att ställa frågor och verkligen prata med varandra. Det är inte viktigt att prata om många olika saker. Det är viktigt att prata på djupet om en sak.

Kommentera