Träna till provet vecka 15

Provschema för vecka 15

Hej alla elever!

Nästa vecka är det prov för kurs B och kurs C. Träna till provet. Kom till skolan före kl 8.00!

kurs b

Detta är för eleverna som ska göra prov i kurs B. Titta på detta och träna till provet.

Lyssna

 1. Träna till test
 2. Från skolverket (papper) (ljud)
 3. Arbeta med hörförståelse på Mot Målet (kurs B)

Läsa

 1. Från skolverket för kurs B, C och D
 2. Arbeta med läsförståelse på Mot Målet (kurs B)

Skriva

 1. Från skolverket för kurs B, C och D
 2. Film på ett brev för kurs B
 3. Film på ett brev för kurs B

Prata

 1. Från skolverket för kurs B, C och D
 2. Film på en kort presentation

kurs c

Detta är för eleverna som ska göra prov i kurs C. Titta på detta och träna till provet.

Lyssna

 1. Träna till test
 2. Från skolverket (papper) (ljud)
 3. Arbeta med hörförståelse på Mot Målet (kurs C)

Läsa

 1. Från skolverket för kurs B, C och D
 2. Arbeta med läsförståelse på Mot Målet (kurs C)

Skriva

 1. Från skolverket för kurs B, C och D
 2. Läs mer om att skriva på SFI Hagfors

Prata

 1. Från skolverket för kurs B, C och D
 2. Film på en diskussion för kurs C
 3. Film på en berättelse för kurs C

Kommentera